TheGridNet
The Gary Grid

Gary

Grid

36º F
39º F
32º F

Tóm tắt thời tiết

Bầu trời quang đãng
36 º F
32 | 39
09:00 am  30 / 11
38º F 38 | 39
9 mph
Mây vỡ: 51-84%
0%
12:00 pm  30 / 11
45º F 45 | 45
11 mph
Mây rải rác 25-50%
0%
03:00 pm  30 / 11
48º F 48 | 48
9 mph
Bầu trời quang đãng
0%
06:00 pm  30 / 11
44º F 44 | 44
7 mph
Mây rải rác 25-50%
0%
09:00 pm  30 / 11
42º F 42 | 42
7 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
12:00 am  01 / 12
41º F 41 | 41
3 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
03:00 am  01 / 12
40º F 40 | 40
6 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
06:00 am  01 / 12
40º F 40 | 40
9 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
09:00 am  01 / 12
42º F 42 | 42
12 mph
Mưa nhỏ
62%
12:00 pm  01 / 12
45º F 45 | 45
13 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
22%
03:00 pm  01 / 12
48º F 48 | 48
10 mph
Mây vỡ: 51-84%
0%
06:00 pm  01 / 12
46º F 46 | 46
8 mph
Mây vỡ: 51-84%
0%